Creditcard - Geschiedenis

De introductie van de creditcard in 1967 betekende een revolutie in het betalingsverkeer. Een plastic pas ter grootte van een speelkaart, in combinatie met de handtekening van de houder, als betaalmiddel. Deze creditcard is persoonsgebonden: Het in kaart geslagen nummers dient samen met de handtekening als identificatie. De creditcard was de eerste vorm van ‘plastic geld’. De cheque als betaalmiddel werd opgevolgd door de creditcard.

De creditcard werd in het begin van de 20ste eeuw in Verenigde Staten ontwikkeld voor de rijkere Amerikanen. Aanvankelijk was het gebruik van de eerste creditcard in Nederland slechts voorbehouden aan buitenlanders die ook hier winkels, restaurants en hotels aantroffen die hun creditcard accepteerden.

Er zijn verschillende soort creditcards in de loop der jaren ontstaan alleen het uiterlijk hebben ze met elkaar gemeen. De creditcard bestaat uit massief stukje kunststof van 85 bij 54 millimeter met afgeronde hoeken. De pas bevat enige gegevens zoals naam en rekening- of lidmaatschapsnummer en geldigheidsduur zijn geëmbosseerd en dat soms als extra beveiliging ook een holografisch beeldmerk van de emittent bevat. Vaak bevindt zich aan de achterkant van de creditcard nog een strookje papier, waarop de cardhouder zijn handtekening kan plaatsen.

De achterzijde is voorzien van een magneetstrip waarin langs elektronische weg additionele gegevens zijn opgeslagen, zoals een elektronische sleutel om te controleren of de gebruikte Pincode wel bij de creditcard past, eventuele bestedingslimieten etc.

Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘sandwich card’. Deze was samengesteld uit een laagje kunststof, een papiertje met daarop de relevante gegevens en tenslotte een doorzichtig plastic laagje. De ‘sandwich card’ werd snel vervangen door de huidige ‘full plastic card’ credit card door dat het frauderen met deze kaart erg gemakkelijk was.

Ontstaan van de creditcard
De creditcard is ontstaan vanuit de bankwezen die de kosten hiermee willen drukken. Het contantenbetalingsverkeer was en is voor de bankwezen een grote kostenpost en dit onderdeel is hierdoor verliesgevend. De verwerkingskosten, de transacties, de cheques, de verliezen door fraude en de levering van contact geld zorgde voor hoge kosten.

Aan alle soorten betaaltransacties zijn kosten aan verbonden, die vooral veroorzaakt word door (meestal onzichtbare) handelingen achter het betalingsverkeer. Deze handelingen zijn: Contant geld moet worden geslagen of gedrukt en getransporteerd. En elke keer dat het geld van eigenaar verandert of wordt gestort moet de banken het administratief verwerken.

De creditcard heeft er voor gezorgd dat deze handelingen gedeetelijk of volledig zijn verdwenen. De kosten zijn hierdoor aanzienlijk verlaagd.

Nieuw tijdperk voor de creditcard
Het internet zorgde ervoor dat er nieuw leven werd ingeblazen in de creditcard. De E-commerce deed zijn intrede. E-commerce staat voor het kopen en verkopen van goederen en diensten via een elektronisch medium zoals internet.

Voor het betalen via internet werd aanvankelijk de creditcard gebruikt. Tegenwoordig zijn er nieuwe betaalmiddelen verschenen zoals Paypal, iDeal etc. die het betalen via internet een stuk gemakkelijker maken. Deze methodes zijn vooral geschikt voor kleine en middelgrote bedragen.

De creditcard lijkt met deze nieuwe ontwikkelingen voor internetbetalingen terrein te verliezen. Nu word de creditcard voornamelijk nog ingezet voor het reserveren van een hotelkamer of het aanschaffen van duurdere goederen of diensten.

Uit de CBS-statistieken blijkt dat in 2000 een op de drie zijn creditcard trok, twee jaar later was dat nog maar een op de vijf. De oude betaalmethodes, als de acceptgiro, de machtiging, of in contanten afrekenen bij aflevering, zijn ook bij de e-commerce nog altijd populair.

Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘sandwich card’. Deze was samengesteld uit een laagje kunststof, een papiertje met daarop de relevante gegevens en tenslotte een doorzichtig plastic laagje. De ‘sandwich card’ werd snel vervangen door de huidige ‘full plastic card’ credit card door dat het frauderen met deze kaart erg gemakkelijk was.

Onstaan van de creditcard
De creditcard is ontstaan vanuit de bankwezen die de kosten hiermee willen drukken. Het contanten-betalingsverkeer was en is voor de bankwezen een grote kostenpost en dit onderdeel is hierdoor verliesgevend. De verwerkingskosten, de transacties, de cheques, de verliezen door fraude en de levering van contact geld zorgde voor hoge kosten.

Aan alle soorten betaaltransacties zijn kosten aan verbonden, die met name veroorzaakt word door (meestal onzichtbare) handelingen achter het betalingsverkeer. Deze handelingen zijn: Contant geld moet worden geslagen of gedrukt en getransporteerd. En elke keer dat het geld van eigenaar verandert of wordt gestort moet de banken het administratief verwerken.

Nieuwe tijdperk voor de creditcard
Het internet zorgde ervoor dat er nieuw leven werd ingeblazen in de creditcard. De E-commerce deed zijn intrede. E-commerce staat voor het kopen en verkopen van goederen en diensten via een elektronische medium zoals internet. Voor het betalen via internet werd aanvankelijk de creditcard gebruitk. Tegenwoordig zijn er nieuwe betallmiddelen verschenen zoals Paypal, iDeal etc. die het betalen via internet een stuk gemakkelijker maken. Deze methodes zijn vooral geschikt voor kleine en middelgrote bedragen. De creditcard lijkt met deze nieuwe ontwikkelingen voor internetbetalingen terrein te verliezen. Nu word de creditcard voornamelijk nog ingezet voor het reserveren van een hotelkamer of het aanschaffen van duurdere goederen of diensten. Uit de CBS-statistieken blijkt dat in 2000 een op de drie zijn creditcard trok, twee jaar later was dat nog maar een op de vijf. De oude betaalmethodes, als de acceptgiro, de machtiging, of in contanten afrekenen bij aflevering, zijn ook bij de e-commercenog altijd populair.